• pagetitle pagetitle pagetitle

Workshops

Verspreid de kennis
De praktijk van digitale zorg

NHG, OPEN en de partijen van Zelfzorg Ondersteund in afstemming met LHV, Ineen, NELL, Nivel en VWS werken toe naar praktische ondersteuning van het in de praktijk brengen van eHealth. Denk met ons mee over hoe deze kennis optimaal benut kan worden door alle partijen in de eerste lijn.

Gespreksleider: Lea Bouwmeester en Freke Zuure (NHG)

Maak het betaalbaar
De Implementatie van eHealth

Hoe betalen we eHealth? En wat is de businesscase? Hoe hebben voorlopers het eigenlijk opgelost? Welke mogelijkheden zijn er nu al? En wat is aanvullend nodig? Op die vragen formuleren we samen antwoorden.

Gespreksleider: Chris Flim (VWS)

Voer de dialoog
Persoonsgerichte consulten

Op welke manieren kun je persoonsgerichte consulten voeren? Welke ervaringen zijn ermee? En wat is ervoor nodig om ze succesvol te laten zijn? Daarover discussiëren we én bepalen we een richting.

Gespreksleider: Karolien van den Brekel (huisarts Leidsche Rijn)

Activeer de massa
Eigen regie in de praktijk

Twee miljoen mensen met een chronische aandoening activeren is een hele uitdaging. We hebben verschillende manieren om eigen regie te ondersteunen alvast bij elkaar gebracht. Nu is de vraag hoe we deze op grote schaal gaan inzetten.

Gespreksleider: Ellen Struijcken (Kom Verder coördinator), Jacqui van Kemenade en Wim Tilburgs (beiden jeleefstijlalsmedicijn.nl)

Deel het dossier
OPEN helpt!

OPEN helpt alle huisartsen van Nederland om hun patiënten veilig en online te laten beschikken over de gegevens in het huisartsendossier. Onmogelijk? Zeker niet! Een flinke klus? Nou en of! Stroop uw mouwen op en denk en doe mee.

Gespreksleider: Bart Brandenburg (OPEN)

Ervaar de ruimte
Tijdswinst door persoonsgerichte zorg

Hoe kan persoonsgerichte zorg tijdswinst geven, zodat professionals ruimte en lucht ervaren? Hoe organiseer en faciliteer je dat stap voor stap? Dat bespreken we.

Gespreksleider: Nout Willems (zorggroep Pozob), Stephan Hermsen (Villans/ZO! Consulent)

Sluit de rijen
Welkom aan de implementatietafel!

Vanaf 2020 gaan de partijen verder met ondersteunde zelfzorg in hun eigen organisaties. Denk mee over hoe we de landelijke samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars borgen. En hoe we blijven bouwen aan een grootschalige vernieuwing van de zorg.

Gespreksleider: Esther Talboom (Directeur Saltro, Onderzoeker Nell en oud bestuurder ZO! en Ineen)

Begrijp de ander
Contracteren is durven leren

De basis van persoonsgerichte zorg is een afspraak tussen patiënt, zorgverlener en verzekeraar. Om goed samen te kunnen werken, is het nodig om elkaars uitgangspunten te begrijpen én samen te leren. Hoe zetten we de volgende stap?

Gespreksleiders: Angela de Rooij (DVN), Regien Kievits (zorggroep Chronos), Otto Sander van der Veen (Zilveren Kruis)

Verken de buurt
Leefstijl wijkgericht samen aanpakken

Leefstijladvisering is geen taak voor de eerstelijnszorg alleen; vaak zijn andere partners in de buurt met hetzelfde bezig. Hoe vind je elkaar? Projectleiders van succesvolle wijksamenwerking vertellen over hun aanpak en leerpunten.

Gespreksleider: John Hoenen (Reos en consulent ZO!)

De gezonde rekenkamer
Beloon gezondheid

Hoe kunnen we het mogelijk maken gezondheid te belonen naast ziekten te bestrijden en te betalen voor zorg. Welke routes zijn hiervoor mogelijk en hoe krijgen deze nu vorm in de praktijk? In deze workshop brengen we de mogelijkheden hiervan bij elkaar en gaan we over vragen met elkaar in gesprek. Samen bepalen hoe op landelijk en regionaal niveau te kunnen werken aan het belonen van gezondheid. De Gezonde Rekenkamer is sinds maart 2019 een samenwerking van instituut Positieve Gezondheid, Games for Health, Zelfzorg Ondersteund!, Noaber foundation , NCVGZ, uCreate en Alles is Gezondheid.

Gespreksleider: Karen van Ruiten (Alles Is Gezondheid) en Carl Verheijen (Noaber Foundation)

Bezoek de thuisarts
Samen ontsluiten we betrouwbare informatie

Er is veel betrouwbare gezondheidsinformatie. Hoe vind je deze? Welke rol kan Thuisarts spelen? Hoe zorgen we er samen voor dat ook leefstijlinformatie daar een plek vindt?

Gespreksleider: Heleen Post (Patiëntenfederatie Nederland) en Patrick Jansen (NHG)

Gedragsverandering bij sociale problemen en leefstijl, hoe doe je dat?

Aan de orde komen praktische handvatten en communicatie-interventies waarmee de patiënt meer regie krijgt over de eigen gezondheid: zelfmanagement. Ervaringsgericht leren aan de hand van interactieve oefeningen en verschillende werkvormen. Praktische workshop, gebaseerd op een scholing voor huisartsen.

Gespreksleider:  Rubik Nazarian 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.